Propisi

Ukupan broj dokumenata u ovoj kattegoriji: 81.

PRAVILNIK O JAVNOBELEŽNIČKOJ KANCELARIJI I RADNOM VREMENU JAVNOG BELEŽNIKA (Sl. glasnik RS br. 31-2012 87-2014 15-2017 16-2022 i 18-2022)

JAVNOBELEŽNIČKI POSLOVNIK (Sl. glasnik RS br.62/2016, 66/2017, 48/2018, 54/2018, 151/2020 i 59/2022)

POSLOVNIK NADZORNOG ODBORA JKS, OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS DANA 24.06.2019. GODINE

POSLOVNIK NADZORNOG ODBORA JKS, OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS DANA 24.06.2019. GODINE

POSLOVNIK STATUTARNO-NORMATIVNE KOMISIJE JKS, OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS DANA 24.06.2019. GODINE

POSLOVNIK STATUTARNO-NORMATIVNE KOMISIJE JKS, OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS DANA 24.06.2019. GODINE

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU NADZORA NAD RADOM JAVNIH BELEŽNIKA, OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS DANA 24.06.2019. GODINE

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU NADZORA NAD RADOM JAVNIH BELEŽNIKA, OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS DANA 24.06.2019. GODINE

PRAVILNIK O NAČINU EVIDENTIRANJA, ČUVANJA, KLASIFIKACIJE I ARHIVIRANJA REGISTRATURSKOG MATERIJALA U JAVNOBELEŽNIČKOJ KANCELARIJI - OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS 10.07.2018. GODINE

PRAVILNIK NAČINU EVIDENTIRANJA, ČUVANJA, KLASIFIKACIJE I ARHIVIRANJA REGISTRATURSKOG MATERIJALA U JAVNOBELEŽNIČKOJ KANCELARIJI - OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS 10.07.2018. GODINE

PRAVILNIK O NAČINU NADZORA NAD RADOM JAVNIH BELEŽNIKA BROJ I-1-4433-2017, OBJAVLJEN NA INTERNET STRANCI JKS DANA 21.07.2017. GODINE

PRAVILNIK O NAČINU NADZORA NAD RADOM JAVNIH BELEŽNIKA BROJ I-1-4433-2017, OBJAVLJEN NA INTERNET STRANCI JKS DANA 21.07.2017. GODINE

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE OBJAVLJENA NA INTERNET STRANICI JKS DANA 11.07.2018. GODINE

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE OBJAVLJENA NA INTERNET STRANICI JKS DANA 11.07.2018. GODINE

IZMENE I DOPUNE POSLOVNIKA IZVRŠNOG ODBORA JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE OBJAVLJENE NA INTERNET STRANICI JKS DANA 11.07.2018

IZMENE I DOPUNE POSLOVNIKA IZVRŠNOG ODBORA JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE OBJAVLJENE NA INTERNET STRANICI JKS DANA 11.07.2018

IZMENE I DOPUNE POSLOVNIKA SKUPŠTINE JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE OBJAVLJENE NA INTERNET STRANICI JKS DANA 11.07.2018

IZMENE I DOPUNE POSLOVNIKA SKUPŠTINE JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE OBJAVLJENE NA INTERNET STRANICI JKS DANA 11.07.2018

JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA (Sl. glasnik RS, br. 91-2014, 103-2014, 138-2014, 12-2016, 17-2017, 67-2017, 98-2017, 14-2019, 49-2019, 17-2020, 91-2020_i_36-2021)

JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA (Sl. glasnik RS, br. 91-2014, 103-2014, 138-2014, 12-2016, 17-2017, 67-2017, 98-2017, 14-2019, 49-2019, 17-2020,91-2020_i_36-2021)

JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA JAVNOG BELEŽNIKA KAO POVERENIKA SUDA U POSTUPKU ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE

JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA JAVNOG BELEŽNIKA KAO POVERENIKA SUDA U POSTUPKU ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE

PRAVILNIK O VOĐENJU REGISTRA ZAVEŠTANJA BROJ I-1-2333/2017, OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS 04.04.2017. GODINE - prečišćen tekst

PRAVILNIK O VOĐENJU REGISTRA ZAVEŠTANJA BROJ I-1-2333/2017, OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS 04.04.2017. GODINE - prečišćen tekst

PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE I VOĐENJU EVIDENCIJE O IZDATIM LEGITIMACIJAMA BROJ I – 1-3243/2017 – OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS DANA 16.06.2017. GODINE

PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE I VOĐENJU EVIDENCIJE O IZDATIM LEGITIMACIJAMA BROJ I – 1-3243/2017 – OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS DANA 16.06.2017. GODINE

ETIČKI KODEKS JAVNIH BELEŽNIKA „Službeni glasnik RS“, br.028-2023

ETIČKI KODEKS JAVNIH BELEŽNIKA „Službeni glasnik RS“, br.028-2023

PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI JAVNIH BELEŽNIKA

PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI JAVNIH BELEŽNIKA

ODLUKA O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI JAVNIH BELEŽNIKA, JAVNOBELEŽNIČKIH POMOĆNIKA I JAVNOBELEŽNIČKIH PRIPRAVNIKA

ODLUKA O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI JAVNIH BELEŽNIKA, JAVNOBELEŽNIČKIH POMOĆNIKA I JAVNOBELEŽNIČKIH PRIPRAVNIKA

PRAVILNIK O VOĐENJU IMENIKA JAVNOBELEŽNIČKIH SARADNIKA - OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS DANA 07.12.2017. GODINE

PRAVILNIK O VOĐENJU IMENIKA JAVNOBELEŽNIČKIH SARADNIKA - OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS DANA 07.12.2017. GODINE

PRAVILNIK O VOĐENJU IMENIKA JAVNIH BELEŽNIKA - OBJAVLJEN 25.12.2018. GODINE - PREČIŠĆEN TEKST

PRAVILNIK O VOĐENJU IMENIKA JAVNIH BELEŽNIKA - OBJAVLJEN 25.12.2018. GODINE - PREČIŠĆEN TEKST

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU

ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU

ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU

Top