Sertifikati za studente koji su pohađali praktičnu nastavu u javnobeležničkim kancelarijama

Studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu koji su pohađali program praktične nastave u javnobeležničkim kancelarijama uručeni su sertifikati na svečanosti u amfiteatru tog fakulteta.

Ispred Javnobeležničke komore Srbije studentima se obratio član Izvršnog odbora, javni beležnik Darko Ljepić koji je studentima čestitao na uspešno obavljenoj praksi i pozvao ih da se po završetku studija opredele za rad u javnom beležništvu.

Svečana dodela sertifikata upriličena je 25. juna za sve studente koji su pohađali praktičnu nastavu u svim pravosudnim profesijama, a tom prilikom njih je pozdravila dekanica prof. dr Tatjana Bugarski.

Ovo je druga generacija studenta Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koji su imali priliku da prođu programe praktične nastave, pošto je u novembru 2022. potpisan protokol o saradnji ovog fakulteta i Javnobeležničke komore Srbije.

* Fotografije Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Top