Održana Konferencija „Stopama javnih beležnika“

Na Konferenciji „Stopama javnih beležnika“, koja je danas održana u Beogradu, studentima prava i mladim pravnicima približena je javnobeležnička profesija i pojašnjene nadležnosti ove pravosudne profesije u sistemu Srbije.

U organizaciji Beogradske konferencije pravnika (BEKOP) i Javnobeležničke komore Srbije, 40 budućih i već diplomiranih pravnika, slušali su predavanja javnih beležnika Natalije Adžić i Aleksandra Mrkaljevića.

Nakon otvaranja Konferencije, Mrkaljević je govorio o istoriji javnog beležništva, kao i o vrstama službenih radnji koje preduzimaju beležnici kod nas, o ispravama i svim zadacima koje podrazumeva solemnizacija (potvrda i overa) ugovora o prometu nepokretnosti.

Mrkaljević je takođe predstavio učesnicima Konferencije nadležnosti notara u drugim zemljama regiona i odgovarao na pitanja studenata koja su se najčešće ticala primera iz prakse. 

„Posao u javnobeležničkoj kancelariji je zahtevan, ali i zanimljiv. Javni beležnik pre svega štiti pravni posao i stara se da taj posao bude obavljen u skladu sa propisima. To je naš najvažniji zadatak“, rekao je on.

U drugom delu Konferencije, javni beležnik Natalija Adžić je govorila o ostavinskim postupcima koje javni beležnici sprovode kao posao poveren od strane suda. Ona je pojasnila da beležnici sprovode ostavinske postupke pošto im nadležan sud dostavi rešenje o poveravanju tog posla. Tada oni vrše uvid u registre koji su im na raspolaganju, pozivaju naslednike, i na kraju, kada raspolažu sa svim informacijama, donose ostavinska rešenja. 

Natalija Adžić je govorila učesnicima Konferencije i o procesu digitalizacije u javnom beležništvu, ističući prednosti koje ovaj proces donosi za građane, pre svega u povećanoj efikasnosti. Prema njenim rečima, mladi pravnici koji se opredele za javno beležništvo kao profesiju, pored pravničkog znanja, treba da budu i digitalno pismeni, kako bi i sami mogli da doprinesu digitalnom razvoju javnobeležničkog sistema.

Učesnici konferencije pomno su pratili predavanja javnih beležnika, a pokazali su i veliku zainteresovanost za rad u javnobeležničkim kancelarijama.

Na Konferenciji je dogovoreno da BEKOP i Javnobeležnička komora Srbije nastave saradnju i da i ubuduće organizuju događaje sličnog formata, kako bi što većem broju mladih pravnika približili javnobeležničku profesiju i zainteresovali ih za rad u javnobeležničkim kancelarijama.

Top