Javni beležnici od danas i na terenu za overe zahteva za privremene priključke

Javni beležnici od danas, 15. septembra 2023, mogu da izlaze na teren radi overa potpisa i overa kopija za podnošenje zahteva za privremeno priključenje nezakonito izgrađenih objekata na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu, daljinsko grejanje, vodovod i kanalizaciju.

Javnobeležnička overa u ovom slučaju koštaće 360 dinara po potpisu, a overa kopije 360 dinara po strani, bez uvećanja za terenski izlazak javnog beležnika.

Javnobeležnička komora Srbije izražava podršku sprovođenju dopuna Zakona o ozakonjenju objekata, koje su usvojene u julu i očekuje da će proces nesmetano proteći, uz najbolju saradnju građana koji podnose zahteve, lokanih samouprava i javnih beležnika.

Overu potpisa i kopija za ove zahteve javni beležnici moći će da preduzmu u svojim službenim sedištima, kao i izvan sedišta, uz odobrenje predsednika Javnobeležničke komore Srbije, kako je to propisano Zakonom o javnom beležništvu.

Prijavljivanje građana za privremene priključke počinje danas i traje mesec dana – do 15. oktobra. 

Top