Dogovorena saradnja Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Javnobeležničke komore Srbije

Predsednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić i v.d. dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Tatjana Bugarski potpisali su u petak, 18. novembra, Protokol o saradnji, kojim je predviđeno organizovanje studentske prakse kod javnih beležnika, kao i drugi oblici stručne saradnje.

Na svečanosti potpisivanja Protokola, u amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, dekanica Bugarski je izrazila zadovoljstvo zbog uspostavljanja saradnje tog fakulteta sa Javnobeležničkom komorom Srbije, ocenivši da će studentima biti veoma korisno da na ovaj način steknu znanja o najmlađoj pravosudnoj profesiji kod nas i da će, samim tim, biti kompletniji pravnici. 

Predsednik JKS Srbislav Cvejić istakao je da ovaj Protokol javni beležnici shvataju kao podršku razvoju javnog beležništva s jedne strane, a sa druge strane i veoma značajan korak u pravcu kompletiranja praktičnih znanja studenata ovog fakulteta. "Nesumnjivo je da ova saradnja može da doprinese jačanju naših stručnih kapaciteta i daljem razvoju javnog beležništva i pravničkih profesija", rekao je on.

Cvejić je studentima poručio da javnobeležničke kancelarije širom Srbije imaju veliku potrebu za vrsnim pravnicima, spremnim da rade i uče, i da nadalje razvijaju javnobeležnički sistem u Srbiji. 

Nakon ceremonije potpisivanja Protokola, studentima treće i četvrte godine predavanje je održao javni beležnik iz Novog Sada Igor Vranješ, koji je govorio o razvoju javnobeležničke profesije u prethodnih osam godina, od kada je u Srbiji uspostavljena ta pravosudna profesija. 

Potpisivanju protokola prisustvovali su profesori dr Dragan Milkov sa Katedre za javno pravo, dr Gordana Kovaček Stanić i dr Marko Knežević sa Katedre građanskopravnih nauka, dr Sandra Fišer Šobot sa Katedre privrednopravnih nauka, dr Gordana Drakić sa Katedre za istoriju države i prava, kao i javni beležnici iz Novog Sada Sofija Čolić i Risto Travar.

 

 

Top