Aktivnosti JKS na međunarodnom planu

Krajem aprila, predstavnici Javnobeležničke komore Srbije imali su više aktivnosti na međunarodnom planu.

Delegacija JKS prisustvovala je Sedmom kolegijumu javnih beležnika Mediterana "Notarijat i prekogranične aktivnosti", koji je održan u rumunskom gradu Brašov, od 26. do 29. aprila.

 

Predstavnici JKS bili su od 20. do 21. aprila i u austrijskom Salcburgu, na 33. kongresu evropskih notara, čija je glavna tema bila digitalizacija - "Beležništvo postaje digitalno - trenutna praksa i buduća vizija za Evropu".

 

Pored ova dva značajna događaja, predsednik JKS Srbislav Cvejić odazvao se pozivu Komore notara Albanije, i prisustvovao je 22. aprila Trećem kongresu javnih beležnika ove zemlje, gde je razgovarao i sa predsednikom Međunarodne unije notara (UINL), francuskim notarom Lionelom Galijezom.

   

Top