AKTUELNOSTI

Javni konkurs za imenovanje javnog beležnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 81/2019


Izvršni odbor Javnobeležničke komore Srbije raspisuje javni konkurs za imenovanje javnog beležnika u skladu s rešenjem ministarstva pravde broj 111-00-00012/2019-22 od 08.11.2019. godine kojim rešenjem je od...

Saznaj više

Predsednik JKS na Generalnoj skupštini Saveta notarijata EU


BEOGRAD – Predsednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić prisustvuje Generalnoj skupštini Saveta notarijata Evropske unije (CNUE), koja se održava 14. novembra 20...

Saznaj više

JKS sa francuskim javnim beležnicima: Nužna brza digitalizacija javnobeležničkog sistema u Srbiji


Komore javnih beležnika Francuske i Srbije počele su rad na primeni Memoranduma o saradnji, kako bi što pre javni beležnici u Srbiji raspolagali informatičkim alatima potrebnim za širu primenu...

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 81/2019


Izvršni odbor Javnobeležničke komore Srbije raspisuje javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika u skladu s rešenjima Ministarstva pravde broj 740-07- 00991/2019-22 od 21. oktobra 2019. godine i...

Saznaj više

Saradnja javnih beležnika Srbije i Nemačke: Primena informacionih tehnologija u javnom beležništvu


Javnobeležničke komore Srbije i Nemačke ove nedelje su razmenile iskustva i razgovarale o primeni informacionih tehnologija u javnom beležništvu, unapređenju notarskog softvera, digitalizaciji javnobe...

Saznaj više

Predstavljanje Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma javnim beležnicima


Javnobeležnička komora Srbije, u saradnji Upravom za sprečavanje pranja novca, a uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Pravosudne akademije, dana 10. i 11. oktobra 2018. godine organizovala je obuku za...

Saznaj više

Potpisan multilateralni sporazum o saradnji komora Rumunije, Bugarske, Mađarske i Srbije sa komorama Malte i Grčke


Multilateralnom sporazumu o saradnji javnobeležničkih komora Rumunije, Bugarske, Mađarske i Srbije danas su se priključile komore Grčke i Malte, kako bi zajedno nastavili da rade na daljem razvoju javnobelež...

Saznaj više

Svečana akademija „Pet godina od uspostavljanja javnog beležništva u Srbiji“


Slike sa svečane akademije

Saznaj više

Saopštenje JKS - Ostvareni izvanredni rezultati


Javno beležništvo uspelo je da ostvari svoje osnovne funkcije, da zaštiti prava stranaka, ubrza i iskontroliše pravni promet i rastereti pravosuđe, ocenjeno je u subotu, 14. septembra, u...

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 55/2019


Izvršni odbor Javnobeležničke komore Srbije raspisuje javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika i to za područje:

Saznaj više
Top