Održana Peta vanredna Skupština JKS, Izabrani članovi Izvršnog odbora, diciplinski tužilac i članovi Statutarno-normativne komisije JKS

Beograd, 10. Maja 2021. - Skupština Javnobeležničke komore Srbije, na Petoj vanrednoj sednici, održanoj u subotu, 8. maja, izabrala je sedam članova Izvršnog odbora, disciplinskog tužioca, kao i predsednika i članove Statutarno-normativne komisije Komore.

Za članove Izvršnog odbora iz redova javnih beležnika izabrani su Natalija Adžić (Vračar) sa područja Prvog i Drugog osnovnog suda u Beogradu, Goran Andrić (Novi Beograd) sa područja Trećeg osnovnog suda u Beogradu, Aleksandar Mrkaljević (Smederevo) sa područja Apelacionog suda u Beogradu, Igor Vranješ (Novi Sad) i Sava Dedajić (Stara Pazova) sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu, Aleksandra Stevanović (Kragujevac) sa područja Apelacionog suda u Kragujevcu i Dragan Nikolić (Niš) sa područja Apelacionog suda u Nišu.

Za Disciplinskog tužioca Javnobeležničke komore Srbije izabran je javni beležnik Branislav Medaković iz Pančeva.

Skupština JKS u subotu je, na predlog Izvršnog odbora, za predsednika Statutarno-normativne komisije glasala za Sinišu Sora, javnog beležnika iz Novog Sada, dok su za članove Komisije izabrani Slobodanka Rodić i Dejan Radulović, javni beležnici iz Beograda.

Predsednik JKS Srbislav Cvejić čestitao je svim javnim beležnicima koji su izabrani i poželeo im mnogo uspeha u radu u telima JKS, a Skupštini je zahvalio na velikoj podršci koju su glasanjem pružili kolegama.


Javnobeležnička komora Srbije

Top