Javni beležnik: Miroslav Obradović

Adresa:

Павла Симића бр.2

Grad/Gradska opština/Opština:

Novi Sad

Područje osnovnog suda:

Osnovni sud u Novom Sadu

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 07:30 do 15:30

Top