Javni beležnik: Milenko Mihailović

Adresa:

Вука Караџића бр.35

Grad/Gradska opština/Opština:

Loznica

Područje osnovnog suda:

Osnovni sud u Loznici

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 07:30 do 15:30

Top