Javni beležnik: Jasmina Spasić

Adresa:

Пане Ђукића бр.42

Grad/Gradska opština/Opština:

Leskovac

Područje osnovnog suda:

Osnovni sud u Leskovcu

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 09:00 do 17:00

Top