Javni beležnik: Gordana Ćirić

Adresa:

Рајићева бр.2/1

Grad/Gradska opština/Opština:

Kruševac

Područje osnovnog suda:

Osnovni sud u Kruševcu

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 07:30 do 15:30

Top