Javni beležnik: Dušanka Đukić Petronić

Adresa:

Кнеза Милоша бр.18А

Grad/Gradska opština/Opština:

Lajkovac

Područje osnovnog suda:

Osnovni sud u Ubu

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 09:00 do 17:00

Top