Javni beležnik: Dubravka Šokorac

Adresa:

Танаска Рајића 18/7

Grad/Gradska opština/Opština:

Kruševac

Područje osnovnog suda:

Osnovni sud u Kruševcu

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 07:30 do 15:30

Top