Javni beležnik: Dragana Čečulović Monić

Adresa:

ЈНА бр.2Г

Grad/Gradska opština/Opština:

Negotin

Područje osnovnog suda:

Osnovni sud u Negotinu

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 07:30 do 15:30

Top