Javni beležnik: Aleksandra Stevanović

Adresa:

Милутина Марковића бр.4В

Grad/Gradska opština/Opština:

Kragujevac

Područje osnovnog suda:

Osnovni sud u Kragujevcu

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 07:30 do 15:30

Top