Javni beležnik: Ahmet Ademović

Adresa:

8. март бр.зграде 1, улаз А, локал бр.8

Grad/Gradska opština/Opština:

Novi Pazar

Područje osnovnog suda:

Osnovni sud u Novom Pazaru

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 09:00 do 17:00

Top