Sastanak komora javnih beležnika Francuske i Srbije

Beograd, 23. marta 2021. – Komore javnih beležnika Francuske i Srbije održale su danas onlajn sastanak na kome je diskutovano o nastavku rada na primeni Memoranduma o saradnji, što će javnim beležnicima u Srbiji omogućiti da koriste informatičke alate za širu primenu elektronskih javnobeležničkih isprava.

Javno beležništvo Srbije i Francuske dogovorilo je proširenje saradnje na oblast digitalizacije Memorandumom o saradnji između Ministarstva pravde Republike Srbije, Javnobeležničke komore Srbije i Visokog saveta javnog beležništva Francuske, koji je potpisan u julu 2019. godine, prilikom posete francuskog predsednika Emanuela Makrona Srbiji. Javni beležnici dve zemlje su odmah počeli rad na realizaciji, ali je izbijanje pandemije usporilo rad na tome.

Kako je danas istakao predsednik JKS Srbislav Cvejić, na današnjem sastanku dogovorena je dinamika kojom će biti ubrzan rad, kako bi Srbija što pre dostigla neophodan nivo digitalizacije javnobeležničkog sistema. “Kolege iz Francuske spremne su da nam pruže veliku podršku na ovom putu. Sa naše strane, Ministarstvo pravde je formiralo Radnu grupu i mi smo spremni da preuzmemo sve potrebne korake da uskoro uvedemo značajno proširenje primene elektronskih isprava”, rekao je Cvejić.

Franscuski javni beležnici, prema Cvejićevim rečima, dele sa javnim beležnicima Srbije svo svoje znanje o digitalizaciji javnobeležničkog sistema. “Koliko je francuski javnobeležnički sistem digitalizovan, može da posvedoči i podatak da su za vreme prošlogodišnjeg dvomesečnog zatvaranja zbog pandemije, javni beležnici izdali 37.000 digitalnih isprava. Dakle, uprkos zatvaranju, pravni promet nije stao, i građani su bili u mogućnosti da ostvaruju svoja prava”, dodao je Cvejić.

Na sastanku je konstatovano da u Srbiji postoji temelj za digitalizaciju javnog beležništva, da je uspostavljena elektronska komunikacija sa registrima, ali da su potrebna dalja unapređenja sistema, kao i manje promene propisa, koje će uskoro biti usvojene.

Javni beležnici Francuske i Srbije dogovorili su redovno održavanje onlajn sastanaka i praćenje rada na digitalizaciji, a obe strane su izrazile nadu da će uskoro postojati mogućnosti i za susrete, radi brže realizacije zacrtanog plana.

Javno beležništvo Francuske pomoglo je Srbiji i u uspostavljanju javnobeležničkog sistema, još pre formiranja JKS, počev od 2003. godine, a realizacijom ovog sporazuma nastavlja da doprinosi bržem razvoju srpskog notarijata.

Top