Saradnja javnih beležnika Srbije i Nemačke: Primena informacionih tehnologija u javnom beležništvu

BERLIN – Javnobeležničke komore Srbije i Nemačke ove nedelje su razmenile iskustva i razgovarale o primeni informacionih tehnologija u javnom beležništvu, unapređenju notarskog softvera, digitalizaciji javnobeležničkog arhiva, kao i o mogućnosti pristupa javnim registrima, radi ukupnog unapređenja rada javnobeležničkog sistema.

U toku radne posete Nemačkoj, predstavnici Javnobeležničke komore Srbije i Ministarstva pravde Republike Srbije, razgovarali su o mogućnosti promene propisa koja bi omogućila javnim beležnicima da direktno, on-line, dostavljaju Agenciji za privredne registre dokumentaciju radi osnivanja provrednih društava.

„Naime, najnovijom direktivom Evropske komisije naloženo je svim članicama EU, kao i kandidatima za članstvo, da omoguće da javni beležnici mogu on-lajn za svoje stranke da obave osnivanje privrednih društava“, izjavio je predsednik JKS Srbislav Cvejić posle radionice sa kolegama iz Javnobeležničke komore SR Nemačke.

Prema njegovim rečima, na ovaj način bi bio izbegnut jedan korak u procesu osnivanja privrednih društava, a time bi se značajno poboljšao položaj Srbije u procesu pridruživanja EU, kao i na Duing biznis listi Svetske banke, koja meri uslove poslovanja.

Ovom posetom delegacije JKS kolegama u Nemačkoj, nastavljena je primena Memoranduma o saradnji dve komore, koji je potpisan u septembru 2018. godine.

Memorandum o saradnji dve komore odnosi se pre svega na ciljeve digitalizacije radnih procesa pri komunikaciji javnih beležnika i javnih registara, što doprinosi jačanju vladavine prava. Digitalizacija, zajednička je ocena dve komore, unapređuje položaj javnog beležništva, olakšanim i ubrzanim postupcima pri registrima.

Javnobeležnička komora Nemačke pruža veliku podršku JKS, od uvođenja javnobeležničkog sistema, između ostalog i obukama koje je sprovodila za prve javne beležnike koji su počeli da rade 1. septembra 2014. godine.

Top