Radionica za javne beležnike

GIZ Program za pravne i pravosudne reforme organizovao je od 27. do 29. avgusta 2014. godine radionice za novoimenovane javne beležnike, prve nakon njihovog imenovanja 1. avgusta 2014 .

Program radionica sačinjen je na osnovu sugestija javnih beležnika, kako bi u što većoj meri odgovorile na njihove potrebe, naročito u odnosu na preduzimanje javnobeležničkih radnji u prvim danima po početku rada kancelarija. Eksperti iz regiona (Sefedin Suljević, notar iz Sarajeva, prof. dr Enes Bikić, dekan Pravnog fakulteta u Zenici, Marinko Plavšić, predsednik Notarske komore Republike Srpske, Darko Ćurić, potpredsednik Notarske komore Crne Gore i Marjan Kocevski, notar iz Makedonije) preneli su svoja iskustva u uspostavljanju notarijata u njihovim zemljama i odgovarali su na brojna pitanja javnih beležnika. Oni su naglasili da raznolikost njihovih sistema ne treba da stvori zabunu među srpskim javnim beležnicima. Naprotiv, cilj uporednog prikaza regionalnih notarskih sistema bio je upoznavanje sa njihovim različitim praksama, iz čega se moglo videti koja rešenja su u skladu sa srpskim pozitivnim propisima, te su kao takva primenjiva u javnom beležništvu Srbije.

Korz praktičan prikaz I interakciju učesnika I predavača, prezentovane su sledeće teme: prijem stranaka, formiranje spisa i redosled preduzimanja službenih radnji, postupak sačinjavanje najčešćih javnobeležničkih zapisa (ugovor o prodaji, ugovor o poklonu itd.), postupanje kod overa potpisa i prepisa, uloga javnog beležnika u vanparničnim postupcima, solemnizacija, tehnika izrade javnobeležničkih isprava, upis u poslovne knjige i arhiviranje isprava I drugo.

U okviru dalje podrške uspostavljanju javnog beležništva, Program za pravne I pravosudne reforme će nastaviti da organizuje radionice i druge oblike stručnog usavršavanja, kao I razmene iskustava javnih beležnika Srbije sa kolegama iz regiona. Takođe će I na brojne druge načine podržati uspostavljanje I jačanje ove nove pravosudne profesije.

 

Top