Predstavljanje Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma javnim beležnicima

Javnobeležnička komora Srbije, u saradnji Upravom za sprečavanje pranja novca, a uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Pravosudne akademije, dana 10. i 11. oktobra 2018. godine organizovala je obuku za predstavnike javnobeležničkih kancelarija, na kojoj je predstavljena Nacionalna procena rizika od pranja novca i procenu rizika od finansiranja terorizma (NRA) iz jula meseca 2018. godine

Učesnici obuke bili su javni beležnici i ovlašćene osobe za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u javnobeležničkim kancelarijama, koji su bili podeljeni u četiri grupe tokom dva dana trajanja obuke.

Pored predstavljanja Nacionalne procena rizika od pranja novca i procenu rizika od finansiranja terorizma, učesnici obuke su bili u prilici da se upoznaju sa primerima dobre i loše prakse kada je reč o prijavljenim sumnjivim transakcijama.

Na ovaj način, Javnobeležnička komora Srbije je nastavila sa kontinuiranim sprovođenjem obavezne obuke za javne beležnike u pogledu primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, čijim donošenjem su javni beležnici postali zakonski obveznici počev od 01. aprila 2018. godine.

Top