Predsednik Saveta notarijata EU u poseti Srbiji

Predsednik Saveta notarijata Evropske unije Žan Tarad posetio je Javnobeležničku komoru Srbije i tim povodom istakao nastavak snažne podrške srpskom notarijatu.

Jedan od ciljeva posete je i pružanje pomoći u sticanju uloge posmatrača u Savetu notarijata EU, a za koju je je preduslov članstvo u Međunarodnoj uniji notara i status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

“Poseta predsednika Žana Tarada potvrđuje dosadašnju podršku Saveta notarijata Evropske unije u uspostavljanju javnog beležništva u našoj zemlji i jačanju kapaciteta Javnobeležničke komore Srbije. Podjednako nam je važan i zahvalni smo i na velikom doprinosu Visokog saveta javnih beležnika Francuske.Dogovoreno je da u narednom periodu preduzmemo sve neophodne korake kako bismo ostvarili cilj, a to je pristupanje Savetu u svojstvu posmatrača“, istakao je Miodrag Đukanović, predsednik Javnobeležničke komore Srbije.

Na sastanku je, takođe, istaknuto i da javni beležnici imaju dužnost zaštite pravne sigurnosti i profesionalnog postupanja, u skladu sa javnim ovlašćenjima koje im je država prenela, kao i poverenjem koje im je ukazano.

Savet notarijata Evropske unije je neprofitno udruženje notarskih komora koje zvanično predstavlja notarsku profesiju svih država članica pred institucijama Evropske unije.  Osnovan je 1993. godine, a trenutno zastupa 40.000 notara, odnosno 22 člana notarskih komora, koje u svom pravnom sistemu imaju latinski tip notarijata, uz jednog člana posmatrača.

Cilj Saveta je promovisanje notarijata i doprinos procesu donošenja odluka u evropskim institucijama. Uz izradu predloga, Savet sprovodi projekte sa evropskim aspektima koji uključuju sve članove, sa ciljem poboljšanja prostora pravde, slobode i bezbednosti za građane Evropske unije. Ove inicijative, koje se često oslanjaju na nove tehnologije, građanima olakšavaju život i poslovanje.

Savet nastoji da poboljša pristup pravdi u Evropi kroz različite projekte i sredstva informisanja i podržava notare u radu na prekograničnim slučajevima kroz Evropsku notarsku mrežu i pružanjem obuke o pravu EU.

 

 

Top