Predsednik JKS na Generalnoj skupštini Saveta notarijata EU

BEOGRAD – Predsednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić prisustvuje Generalnoj skupštini Saveta notarijata Evropske unije (CNUE), koja se održava 14. novembra 2019. godine u Briselu. Na dnevnom redu Skupštine je, između ostalog, i izbor predsednika i potpredsednika Saveta notarijata EU, kao i razmatranje novina u oblasti zakonodavstva i društveno-političkih okolnosti u zemljama članicama EU i članicama koje imaju svojstvo posmatrača.

CNUE je zvanično udruženje evropskih notarijata koja predstavlja notarsku profesiju u poslovima sa instutucijama Evropske unije. CNUE pored aktivnosti saradnje sa institucijama Evropske unije daje i predloge vladama država sa ciljem uspostavljanja i održavanja vladavine prava i statusa i nadležnosti notarijata u državama članicama.

Na sednici Generalne skupštine Saveta notarijata Evropske unije (CNUE), na kojoj su prisustvovali i predstavnici Javnobeležničke komore Srbije, a koja je održana od 15. do 17. juna 2017. godine u Madridu, potvrđena je odluka o prijemu Javnobeležničke komore Srbije u Savet notarijata Evropske unije, u svojstvu člana-posmatrača.

Savet notarijata Evropske unije je neprofitno udruženje notarskih komora koje je osnovano 1993. i zvanično predstavlja notarsku profesiju svih država članica pred institucijama EU. Preduslov za prijem u Savet je članstvo u Međunarodnoj uniji notara i status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Top