Poseta predstavnika Austrijske komore

Predstavnici Austrijske komore javnih beležnika, javni beležnici Franc Leopold i Aleksandar Vinkler posetili su Javnobeležničku komoru Srbije.

U srdačnom razgovoru sa predstavnicima Javnobeležničke komore Srbije, gosti iz Austrije podelili su svoje bogato iskustvo i predstavili austrijski sistem javnog beležništva, sa posebnim osvrtom na oblast nadzora i kontrole nad radom javnih beležnika u Austriji,  kao i osnivanje i rad Beležničke fiducijarne banke, poseban sistem penzionog osiguranja javnih beležnika u Austriji, organizaciju regionalnih komora javnih beležnika, kao i same Austrijske komore javnih beležnika. Posebna pažnja bila je posvećena jačanju međunarodne pozicije Javnobeležničke komore Srbije.

Tokom posete austrijske delagacije potvrđen je nastavak dalje saradnje i razmene iskustava između Austrijske komore javnih beležnika i Javnobeležničke komore Srbije.

Top