Poseta institucijama javnog beležništva u Parizu

Predstavnici Javnobeležničke komore Srbije, boravili su 27. i 28. jula 2015. u studijskoj poseti institucijama javnog beležništva u Parizu.

Poseta je uz podršku Viskog saveta javnih beležnika Francuske organizovana u cilju jačanja profesionalnih kapaciteta Javnobeležničke komore Srbije u oblasti nadzora i kontrole nad radom javnih beležnika, kao i unapređenja saradnje između francuskog i srpskog notarijata.

Tokom posete srpski javni beležnici upoznali su se sa radom Visokog saveta javnih beležnika Francuske, Ministarstva pravde – Direkcije za civilne poslove i državni pečat, Javnobeležničke komore Pariza i javnobeležničke kancelarije Stefana Zečevića, javnog beležnika iz Pariza.

Top