Polaganje zakletve javnobeležničkih pomoćnika, saradnika i pripravnika u JKS 2024.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u utorak, 4. juna 2024, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, zakletvu su položili šestoro javnobeležničkih pomoćnika i pomoćnica, jedan javnobeležnički saradnik i petoro javnobeležničkih pripravnika i pripravinica.

U 233 javnobeležničke kancelarije, uključujući pravnice i pravnike koji su u utorak položili zakletvu, trenutno radi 586 javnobeležničkih pripravnika i pripravnica, 338 javnobeležničkih saradnika i saradnica  i 106 javnobeležničkih pomočnika i pomoćnica.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u utorak, 14. maja 2024, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, zakletvu su položili jedna javnobeležnička pripravinica, jedna javnobeležnička saradnica i dvoje javnobeležničkih pomoćnika.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u ponedeljak, 29. aprila 2024, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, zakletvu je položilo troje javnobeležničkih pripravika.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u utorak, 16. aprila 2024, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, zakletvu je položilo sedam javnobeležničkih pripravika i jedna javnobeležnička saradnica.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u četvrtak, 28. marta 2024, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, zakletvu je položilo devetoro javnobeležničkih pripravika i troje javnobeležničkih pomoćnika.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u sredu, 13. marta 2024, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, zakletvu je položilo troje javnobeležničkih pripravika, jedan saradnik i četvoro javnobeležničkih pomoćnika.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u ponedeljak, 26. februara 2024, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, zakletvu je položilo sedmoro javnobeležničkih pripravika.

U 231 javnobeležničkoj kancelariji, uključujući pravnice i pravnike koji su u ponedeljak položili zakletvu, trenutno radi 561 javnobeležničkih pripravnika, 334 javnobeležničkih saradnika i 92 javnobeležničkih pomočnika.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u ponedeljak, 5. februara 2024, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, zakletvu je položilo dvoje javnobeležničkih pripravika.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u četvrtak, 25. januara 2024, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, zakletvu je položilo četvoro javnobeležničkih pripravika i dvoje javnobeležničkih saradnika.

 

Top