Obeležena prva godina Javnobeležničke komore u Srbiji

U organizaciji Javnobeležničke komore Srbije, danas je održana prva međunarodna konferencija javnih beležnika pod nazivom ''Nadzor i kontrola javnih beležnika'', čime je obeležena prva godišnjica komore. Konferenciji su prisustvovali predsednik Međunarodne unije notara Daniel Sedor Sengor, predsednik Saveta notarijata Evropske unije Žan Tarad i ministar pravde Republike Srbije Nikola Selaković, uz mnoge druge zvanice iz regiona i sveta. Konferencija je organizovana sa ciljem međunarodne razmene znanja i iskustva u ovoj oblasti.

Glavna tema bila je diskutovana kroz tri panela ''Sistem nadzora javnih beležnika u Nemačkoj i Makedoniji'', ''Nadzor od strane komore i Ministarstva pravde'' i ''Nadzor od strane suda''. Predstavnici međunarodnih notarskih institucija su na ovom skupu pružili značajnu podršku Javnobeležničkoj komori Srbije, pre svega u sticanju članstva u Međunarodnoj uniji notara i uloge posmatrača u Savetu notarijata EU, za koju je preduslov status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, što je potvrdio i predsednik Međunarodne unije notara Daniel Sedor Sengor.

“Poseta predsednika međunarodne unije notara Daniela Sedor Sengora i predsednika Saveta notarijata Evropske unije Žan Tarada je od velike važnosti za razvoj javnobeležničke profesije u Srbiji, jačanje ugleda i pozicije Javnobeležničke komore Srbije u svetu i razvijanje kapaciteta, znanja i veština ljudi koji obavljaju ovaj posao. Veoma mi je drago da smo u prvih godinu dana, uspeli da razvijemo javnobeležničku praksu do vrlo zavidnog nivoa, što smo organizacijom ovog skupa i prisustvom najvažnijih zvaničnika u ovoj oblasti, uspešno i potvrdili. Trudićemo se da i ubuduće, kao i do sada, efikasno implementiramo međunarodna iskustva u domaću svakodnevnu praksu.''- istakao je Miodrag Đukanović, predsednik Javnobeležničke komore Srbije.Na skupu je još jednom potvrđeno da javni beležnici imaju kao dužnost i osnovni cilj povećanje sigurnosti pravnog prometa i zaštitu interesa građana, u skladu sa javnim ovlašćenjima koje im je država prenela, kao i poverenjem koje im je ukazano.

Javnobeležnička komora Srbije je profesionalno udruženje osnovano sa ciljem da brine o ugledu, kredibilitetu i profesionalnom razvoju javnih beležnika, kao i zastupanju interesa javnih beležnika, javnobeležničkih pripravnika i javnobeležničkih pomoćnika. Jedan od osnovnih zadataka Javnobeležničke komore je uspostavljanje i poštovanje etičkog kodeksa članova Udruženja. Planirano je da svaka opština u zemlji ima najmanje jednog javnog beležnika, odnosno da na svakih 25.000 stanovnika bude po jedan beležnik, pa će Komora u budućnosti okupljati više od 370 članova.

 

Top