JKS u svojoj zgradi od septembra 2019.

Javnobeležnička komora Srbije podseća da se pre godinu dana uselila u svoj poslovni prostor u Beogradu, čime su obezbeđeni uslovi za rad Komore kao institucije, i trajno rešeno pitanje sedišta Komore.

Povodom neistinitih informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima, napominjemo da je informacija o novom sedištu JKS javno dostupna, pošto je objavljena na sajtu Komore u septembru 2019, pre nego što se Komora u tu zgradu uselila.

Odluku o ovakvoj investiciji donela je prošle godine Skupština JKS, koju čine svih 199 javnih beležnika, i Izvršni odbor JKS, procenivši da će ovo biti dugoročno rešenje, koje će doprineti daljem razvoju ove pravosudne profesije i pozitivno uticati na efikasnost rada JKS.

Ovakvo rešenje u potpunosti je u skladu sa više puta naglašenim ciljevima Republike Srbije, predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije, koji se zalažu za jačanje pravosuđa i svih pravosudnih profesija, radi povećanja pravne sigurnosti građana i podizanja ugleda institucija Republike Srbije u međunarodnoj zajednici.

Poslovni objekat kojim Komora sada raspolaže nalazi se u Beogradu, na adresi Mačkov kamen 14. Javnobeležnička komora Srbije je ovaj objekat 60 odsto platila iz sopstvenih sredstava, prikupljenih iz članarine, a 40 odsto iz kredita kod poslovne banke. Pre useljavanja, Komora je uložila sredstva u renoviranje i opremanje objekta, kako bi objekat u potpunosti odgovarao njenim potrebama.

U zgradi Komore smeštene su prostorije za rad stručne službe JKS, kao i sale za obuke za javne beležnike, javnobeležničke pomoćnike i javnobeležničke pripravnike. Istovremeno, jednu četvrtinu objekta zauzima arhiv dokumentacije, koju Komora mora da čuva na tačno propisan način dugi niz godina u adekvatnim uslovima.

Komora je, u okviru renovinaranja, investirala i u informatičku opremu i server, što su neophodni preduslovi za realizaciju procesa digitalizacije i uvođenje elektronskih isprava, na čemu JKS radi u saradnji sa Visokim savetom javnih beležnika Francuske. Digitalizacija je, takođe, jedan od najvažnijih ciljeva Vlade Srbije, kojim će se dodatno povećati pravna sigurnost, uz smanjenje troškova za građane i privredu.

U zgradi Komore se redovno održavju sednice Izvršnog odbora JKS, kao i Nadzornog odbora i disciplinskih organa.

Komora je od osnivanja, 2014. godine, obavljala poslove u iznajmljenim prostorijama, koje su u početku bile dovoljne za uspostavljanje javnobeležničkog sistema. Međutim, proširenjem nadležnosti, kao i povećanjem broja javnih beležnika i potrebom za stalnim obukama, ovakvo rešenje je postalo neodgovarajuće.

JKS ističe takođe da smatra da je ulaganjem u zgradu za svoje sedište postupila u skladu sa svojom društvenom odgovornošću, pošto je i na ovaj način doprinela dodatnom razvoju pravosudnog sistema, bez korišćenja sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Napominjemo da je u kupovinu, renoviranje i opremanje objekata u kome se sada nalazi JKS, uloženo 1.050.000 evra. Tržišna vrednost ovog objekta sada je više nego dupla, ali objekat nije na prodaju.

Takođe, napadi na JKS ovim povodom su krajnje neosnovani, a Komora smatra da potiču iz interesnih krugova kojima ne odgovara jačanje celokupnog pravnog sistema u Srbiji, niti sigurnost pravnog prometa koju su uspostavili javni beležnici. Svi kojima je stalo do jakih institucija i pravne sigurnosti u Republici Srbiji pozdravljaju činjenicu da su javni beležnici samostalno rešili pitanje svog sedišta i tako stvorili uslove za jačanje sistema javnog beležništva na adekvatan način.

Javnobeležnička komora Srbije

Top