JKS na Skupštini i Kongresu UINL

DžAKARTA - Delegacija Javnobeležničke komore Srbije boravi u Indoneziji, gde je prisustvovala dvodnevnom zasedanju izborne skupštine Međunarodne unije notara (UINL), kao i na trodnevnom kongresu UINL.

Na zasedanju Skupštine izabrano je novo rukovodstvo UINL, koje će u narednom trogodišnjem mandatu predvoditi nova predsednica - Kristina Armelja (Cristina Armella), javna beležnica, kandidat Argentine.

Takođe, izabrani su potpredsednici i članovi više organa i kontinentalnih komisija UINL.

Predstavnici JKS su aktivno učestvovali na oba zasedanja, a član Izvršnog odbora JKS Aleksandar Mrkaljević imao je i izlaganje na temu “Javni beležnik i fizičko lice” što je bila druga tema kongresa UINL.

Tokom zasedanja, predsednik JKS Srbislav Cvejić i drugi članovi delegacije JKS razgovarali su sa čelnicima UINL, a takođe su podneli godišnji izveštaj o radu JKS i o razvoju javnobeležničkog sistema u Srbiji.

JKS je 2016, samo dve godine od osnivanja, primljena u punopravno članstvo UINL, organizacije koja postoji od 1948. godine i koja sada broji 89. članica - nacionalnih komora.

Na 29. Kongresu UINL u Džakarti prisustvovalo je više od 1.500 javnih beležnika iz celog sveta.

O Javnobeležničkoj komori Srbije

Javnobeležnička komora Srbije obeležila je u septembru 2019. pet godina od uvođenja javnog beležništva u pravni sistem, odnosno od početka primene Zakona o javnom beležništvu Republike Srbije. JKS je oktobra 2016. godine postala 87. punopravna članica Međunarodne unije notara. U junu 2017. primljena je u Savet notarijata EU, u svojstvu člana-posmatrača, što je trenutno najviši mogući status JKS u toj organizaciji, s obzirom na to da Srbija nije članica EU. U Srbiji je trenutno otvoreno 197 javnobeležničkih kancelarija, u kojima je, pored 197 javnih beležnika, zaposleno oko 1.200 javnobeležničkih pomoćnika, javnobeležničkih pripravnika i administrativnog osoblja.

Top