Javnobeležničke kancelarije ponovo rade u redovnom režimu, uz primenu zaštitnih mera

BEOGRAD, 12. maja 2020. – Javnobeležničke kancelarije širom Srbije ponovo rade u redovnom režimu od 9 do 17 sati, uz insistiranje na primeni zaštitnih mera u skladu sa epidemiološkom situacijom u zemlji.

Javni beležnici sada ponovo obavljaju sve poslove u njihovoj nadležnosti, uključujući i izlaske na teren. Počeo je, takođe, prijem zahteva za sprovođenje overe potpisa birača, u skladu sa Zakonom o javnom beležništvu, kao i u skladu sa zakonima o izboru narodnih poslanika i o lokalnim izborima.

U svim kancelarijama primenjivaće se opšte i posebne mere prevencije, koje podrazumevaju da je obezbeđen razmak između zaposlenih u jednoj kancelariji, kao i sa klijentima koji u kancelariju dolaze. Na svakom ulasku u javnobeležničeke kancelarije nalaze se dezo barijere, a istaknuti su i napisi o merama zaštite od zarazne bolesti. Javni beležnici, takođe, u svojim kancelarijama obezbeđuju sredstva za pranje i dezinfekciju ruku svojih zaposlenih, kao i klijenata.

Overa potpisa, rukopisa i prepisa, kao i pre vanrednog stanja, obavljaju se bez prethodnog zakazivanja, izuzimajući overe potpisa birača.

Službene radnje solemnizacije ugovora, sačinjavanje javnobeležničkih zapisa i javnobeležničkih zapisnika se, zakazuju se kao i pre epidemije, a na stanke se apeluje da potrebnu dokumentaciju, kada je god to moguće, šalju elektronskom poštom, kao i da u kancelariju direktno pristupaju samo stranke koje učestvuju u postupku.

Javni beležnici počeli su ponovo da zakazuju ročišta u postupcima sačinjavanja smrtovnica, raspravljanja zaostavštine i drugim vanparničnim postupcima, koje javnim beležnicima poveravaju sudovi.

Obavljanje službene radnje overe potpisa birača za predstojeće republičke, pokrajinske i lokalne izbore, prekinuto nakon proglašenja vanrednog stanja, nastavljeno je kao i pre uvođenja vanrednog stanja, uz mogućnost da politički akteri ovaj posao obave i u opštinskim upravama, u skladu sa izmenama zakona.

Za overu potpisa birača kod javnog beležnika, političke stranke treba da podnesu zahtev sa tačno označenim mestom i datumom obavljanja overe potpisa. Takođe, prostorije u kojima će se obavljati overa potpisa moraju da ispunjavaju minimum uslova kako bi se obezbedilo zakonito i kvalitetno obavljanje ovog beležničkog posla. Mesto gde se obavlja overa mora biti na teritoriji službenog sedišta javnog beležnika, odnosno na području osnovnog suda za koje je imenovan javni beležnik.

Prilikom obavljanja službene radnje overe potpisa birača javni beležnik je dužan da primenjuje sve propisane epidemiološke mere. Na osnovu pismenog zahteva za overu potpisa birača izvan prostorija javnobeležničke kancelarije, javni beležnik može uskratiti obavljanje službene radnje overe potpisa birača izvan prostorija javnobeležničke kancelarije, ukoliko podnosilac zahteva nije obezbedio sprovođenje mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

Javni beležnik koji prima te zahteve, zavodiće ih hronološki, i tačno naznačiti i datum i vreme primljenog zahteva. Javni beležnici će, takođe, hronološki, u skladu sa primljenim zahtevima, izlaziti na teren.

 

O Javnobeležničkoj komori Srbije

Javnobeležnička komora Srbije obeležila je u septembru 2019. pet godina od uvođenja javnog beležništva u pravni sistem, odnosno od početka primene Zakona o javnom beležništvu Republike Srbije. JKS je oktobra 2016. godine postala 87. punopravna članica Međunarodne unije notara. U junu 2017. primljena je u Savet notarijata EU, u svojstvu člana-posmatrača, što je trenutno najviši mogući status JKS u toj organizaciji, s obzirom na to da Srbija nije članica EU. U Srbiji je trenutno otvoreno 198 javnobeležničkih kancelarija, u kojima je, pored 198 javnih beležnika, zaposleno oko 1.200 javnobeležničkih pomoćnika, javnobeležničkih pripravnika i administrativnog osoblja.

Top