Promenjene tarife javnih beležnika

Beograd 15. decembar 2014. godine - Javni beležnik Srbislav Cvejić izjavio je danas da su tarife za usluge koje javni beležnici pružaju u postupku izmene, i da državni organi ubuduće neće ništa plaćati prilikom prometa nepokretnosti.

„Izmenom tarife javnih beležnika od plaćanja naknade troškova za overu dokumenata za pravne poslove, promet nekretnina i slične poslove biće oslobođeni Republika Srbija, državni organi i posebne organizacije kao i autonomne pokrajine i njihovi organi. U okviru izmena, dakle, državni organi više neće plaćati prilikom prometa nepokretnosti.

Pored toga, tarifa se umanjuje za nagradu naplaćenu za predugor, kada se kod istog javnog beležnika na osnovu predugovora sačini i ugovor, kao i za sastavljanje jednostrane izjave volje u pogledu stvarnih prava na nepokretnosti“ istakao je Cvijić i dodao da će nove izmene stupiti na snagu osam dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku.