Potpisan Sporazum o saradnji javnih beležnika Rusije i Srbije

POGLEDAJ DALJE>>

JKS sa francuskim javnim beležnicima: Nužna brza digitalizacija javnobeležničkog sistema u Srbiji 

POGLEDAJ DALJE>>